Lo, There’s Your Balance

我向来是不与友人推荐书的,这种习惯积成的原因也很简单,当年先生曾特意为文反对诸如《青年必读书100目》之类的文章,我又是在少年时阅读先生的文章,仰慕之下,全盘接受,并引以为自身的准则。这次之所以推荐,并不是出于“读书”的目的,而是出于休闲的目的,好比我推荐你去哪里游泳,哪里散步。本不期待增长逻辑般的知识,但求寻得片刻歇息罢了。其实休闲对于当下的人来说是很模糊的一个词,我等每周碌碌于岗位,或机关,或业务,在机关的,不免厌烦于机械的文案,在固定的闲暇时刻,必定充分利用,或自放于酒吧,或纵情于山野;做业务的,心里明台之上,往往是各式各样的指标,无时无刻不胸怀韬略,即便偶得闲暇,也是思考部署,心中有业务,则事事皆业务,美其名曰:市场敏感性。

为什么要休闲?因为累了。只有累了,才要休闲。彼富N代、红N代,无所谓累,也无所谓休闲。休闲不仅是因为累了,还因为我休闲之后还要继续累,为了免于猝死,故休闲片刻为宜,以此去看,又不免功利。当下之世,讲究速成,吃饭有快餐,休闲也有所谓休闲中心。所谓休闲中心,正统的来说,即综合性按摩中心:水疗(泡澡)、按摩、洗脚,外加一些桌球、乒乓球等设施供你选择,耗时短则3-4小时,长则一天乃至数天。我不知道我哪点闲了下来,水疗完了我要记得去按摩,按摩完了我要记得去洗脚,喔,还不要忘了去吃点免费的水果,否则便是亏了,辰起而至,夕照始归,浑浑噩噩,恍如隔世。古人的休闲项目与今人最相近的应该是青楼了,但彼时青楼女子往往琴棋书画略通一二,来客偶有妙语,姑娘也可榛首微倾,以示了然,如今则是按部就班,点钟,上钟,到钟,或许还有加钟,毫不含糊,且只培训技巧,而非音律,唉,名字改的好啊,古时叫姑娘,现在叫技师。或谓有懂礼乐的,京城天上人间便是一例,但那里的价格决定了来客的身份与性格,使其无诗书之雅,但有风月之趣,徒增云雨之资耳。

彼休闲者,心安为上。安者,静也,正也。余处南海之滨,南山之野,手握盈卷,口有余烟,面沐海风,闲望南山。所谓“采菊东篱下,悠然见南山”,余无晋时隐士之雅,惟心自慕之。此《民国书影过眼录》,多录民国诸贤之跋文,言至在理之处,心中会然一笑,兴起则读,兴尽则归,此为自在。

附:周作人《药堂语录》-《后记》摘抄

近数年来多读旧书,取其较易得,价亦较西书为稍廉耳,至其处则不甚庄严,大抵只以代博弈,或当作纸烟,聊以遗时日而已。余不能吸烟,十几岁时曾买刀牌孔雀品海诸烟,努力学吸,历久终未学会,以至于今,殆为天分所限耶。常见人家耽吸,若甚有滋味,心甚羡之而无可如何,则姑以闲书代之,无可看时亦往往无聊赖,有似失瘾,故买书之费竟不能省,而其费实或超过烟价,有时将于雪茄相比矣。读一部书了,偶有一部分可喜,便已满足,有时觉得无味,亦不甚嫌憎,对于古人何必苛求,但取其供我一时批读耳,古人云只图遮眼,我的意思亦止如此。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.